Agencja MATPOL

ZAKRES ŚWIADCZONCYH USŁUG (LISTA OTWARTA)


Potencjalnym kontrahentom, w zależności od faktycznych potrzeb i realiów wykonawczych, oferujemy częściowy bądź kompleksowy system zintegrowanych usług ochrony, najczęściej w postaci zbiorczego pakietu „security”.
    W ramach szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób, mienia i danych, proponujemy między innymi następujące, wyspecjalizowane usługi ochronne:
  • Stacjonarna ochrona fizyczna (model strażniczy, wartowniczy, recepcyjny, portierski),
  • Ochrona osobista (model taktyczny, operacyjny, ze wsparciem planistycznym),
  • Mobilna ochrona fizyczna (eskorty, patrole, obchody, asysty),
  • Konwojowanie wartości pieniężnych w formach: CIT i inkaso,
  • Konwojowanie ładunków i towarów specjalnych (transporty akcyzowe, materiały wybuchowe, paliwa, kopaliny, odpady i substancje toksyczne, elektronika użytkowa),
  • Przewozy depozytowe i kurierskie (informacje niejawne, dokumentacja technologiczna, handlowa, dane osobowe, papiery wartościowe),
  • Monitoring obiektów stałych i ruchomych (alarmowy, wizyjny, satelitarny, przeciwpożarowy, zmiany stanów i parametrów technicznych, medyczno-ratowniczy, w tym bankomatów),
Menu Główne:
Szybki Kontakt
Tel. alarmowy 22 847-35-35
Tel. alarmowy 22 847-35-90
Matpol