Cheaplikes designer replica handbags ! We offer the cheapest uk replica watches for Men anywhere around. We now offer USA Replica Watches likes and replica watches FollowersGetting Replica Watches for Men is crucial for marketing your page because it makes your Facebook page look more professional.Replica Watches has had many interesting collaborations and themes when it comes to their collection some being received more than other. One of the most successful collections is the Oyster Submariner, a watch that is specially designed for divers, Rolex replica watches that celebrates Rolexs passion for the water world.The watch has a 40 mm case, making it a perfect size for any wrist, big or small. It is finished with an impeccable stainless steel and can come with several dial colors. It is considered one of the best diver Replica handbags in history not only due to its amazing technical features and endurance
Szybki kontakt
Tel. alarmowy22 847-35-35
Tel. alarmowy22 847-35-90

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Agencja Ochrony Mienia „MATPOL” Sp. z o.o. przywiązuje ogromną wagę do doboru i wyszkolenia personelu. Wysokie wymogi stawiane przez naszych Klientów zmuszają nas do prowadzenia właściwej polityki kadrowej i selektywnego doboru kadr.

W trakcie zatrudnienia pracownicy są systematycznie szkoleni w „Centrum Szkolenia Służb Ochrony" w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści: oficerowie Biura Ochrony Rządu, Akademii Obrony Narodowej, Policji, Wyższej Szkoły Bankowości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Finansów.

  • zaświadczenie o niekaralności
  • ukończony 21 rok życia
  • obywatelstwo polskie
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • pozytywne orzeczenie lekarskie
  • pełną zdolność do czynności prawnych
  • wykształcenie minimum zawodowe
  • wzrost minimum 175 cm
  • udokumentowany przebieg pracy zawodowej