Cheaplikes designer replica handbags ! We offer the cheapest uk replica watches for Men anywhere around. We now offer USA Replica Watches likes and replica watches FollowersGetting Replica Watches for Men is crucial for marketing your page because it makes your Facebook page look more professional.Replica Watches has had many interesting collaborations and themes when it comes to their collection some being received more than other. One of the most successful collections is the Oyster Submariner, a watch that is specially designed for divers, Rolex replica watches that celebrates Rolexs passion for the water world.The watch has a 40 mm case, making it a perfect size for any wrist, big or small. It is finished with an impeccable stainless steel and can come with several dial colors. It is considered one of the best diver Replica handbags in history not only due to its amazing technical features and endurance
Szybki kontakt
Tel. alarmowy22 847-35-35
Tel. alarmowy22 847-35-90

WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW OCHRONY

Wyposażenie pracowników ochrony:

  • funkcjonalny mundur letni i zimowy (polowy, galowy),
  • identyfikator
  • środki łączności radiowej
  • środki przymusu bezpośredniego
  • kamizelki kuloodporne

Umundurowanie pracowników ochrony Agencji Ochrony Mienia „MATPOL” Sp. z o.o. uzależnione jest od charakteru obiektu. Może to być ubranie klubowe, składające się z granatowej marynarki, białej koszuli, firmowego krawata, szarych spodni oraz ciemnych pantofli lub ubranie typu operacyjnego, na które składa się czarny uniform, niebieska koszula oraz czarne buty typu militarnego.

Jesteśmy w stanie dostosować ubiór pracowników ochrony do indywidualnych życzeń naszych Klientów.

Dysponujemy niezawodną, bezprzewodową łącznością radiową, a porozumiewanie się pomiędzy naszymi jednostkami odbywa się na częstotliwościach niedostępnych dla innych użytkowników komunikacji radiowej.