Cheaplikes designer replica handbags ! We offer the cheapest uk replica watches for Men anywhere around. We now offer USA Replica Watches likes and replica watches FollowersGetting Replica Watches for Men is crucial for marketing your page because it makes your Facebook page look more professional.Replica Watches has had many interesting collaborations and themes when it comes to their collection some being received more than other. One of the most successful collections is the Oyster Submariner, a watch that is specially designed for divers, Rolex replica watches that celebrates Rolexs passion for the water world.The watch has a 40 mm case, making it a perfect size for any wrist, big or small. It is finished with an impeccable stainless steel and can come with several dial colors. It is considered one of the best diver Replica handbags in history not only due to its amazing technical features and endurance
Szybki kontakt
Tel. alarmowy22 847-35-35
Tel. alarmowy22 847-35-90

ZAKRES ŚWIADCZONCYH USŁUG (LISTA OTWARTA)

Potencjalnym kontrahentom, w zależności od faktycznych potrzeb i realiów wykonawczych, oferujemy częściowy bądź kompleksowy system zintegrowanych usług ochrony, najczęściej w postaci zbiorczego pakietu „security”.

W ramach szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób, mienia i danych, proponujemy między innymi następujące, wyspecjalizowane usługi ochronne:

 • Stacjonarna ochrona fizyczna (model strażniczy, wartowniczy, recepcyjny, portierski),
 • Ochrona osobista (model taktyczny, operacyjny, ze wsparciem planistycznym),
 • Mobilna ochrona fizyczna (eskorty, patrole, obchody, asysty),
 • Konwojowanie wartości pieniężnych w formach: CIT i inkaso,
 • Konwojowanie ładunków i towarów specjalnych (transporty akcyzowe, materiały wybuchowe, paliwa, kopaliny, odpady i substancje toksyczne, elektronika użytkowa),
 • Przewozy depozytowe i kurierskie (informacje niejawne, dokumentacja technologiczna, handlowa, dane osobowe, papiery wartościowe),
 • Monitoring obiektów stałych i ruchomych (alarmowy, wizyjny, satelitarny, przeciwpożarowy, zmiany stanów i parametrów technicznych, medyczno-ratowniczy, w tym bankomatów),
 • Reakcje Grup Interwencyjnych (zapewniamy reakcję ponad 100 grup interwencyjnych),
 • Pogotowie interwencyjne i inspekcje obiektów (interwencja, objazd rejonu, podjazd do obiektu),
 • Zabezpieczenia techniczne i ochrona elektroniczna (projektowanie, montaż, instalacja, konserwacja, przegląd),
 • Asekuracja i zabezpieczenia imprez okolicznościowych i imprez masowych (targowe, sportowe, kulturalne, rozrywkowe, biznesowe, rocznicowe, rekreacyjne),
 • Prewencja i profilaktyka przeciwpożarowa (przeglądy, inspekcje, instruktaże, dokumentacja, sekcje bojowe),
 • Doradztwo, konsulting i szkolenia (informacje niejawne, ekspertyzy, analizy i audyty),
 • Audyt bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (przegląd procedur, obszary reorganizacji, własność intelektualna, lojalność personelu),
 • Inne, w zależności od Państwa potrzeb, zdefiniowanych lub przypuszczalnych ryzyk oraz oczekiwań.

Aby efektywnie realizować wskazane wyżej obszary usługowe zatrudniamy wysokiej klasy ekspertów i specjalistów, legitymujących się stosownymi uprawnieniami, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, wspieranymi niezbędnym oprzyrządowaniem organizacyjnym i sprzętowym, wyposażeniem specjalnym, spełniającym standardy europejskie i światowe.