Cheaplikes designer replica handbags ! We offer the cheapest uk replica watches for Men anywhere around. We now offer USA Replica Watches likes and replica watches FollowersGetting Replica Watches for Men is crucial for marketing your page because it makes your Facebook page look more professional.Replica Watches has had many interesting collaborations and themes when it comes to their collection some being received more than other. One of the most successful collections is the Oyster Submariner, a watch that is specially designed for divers, Rolex replica watches that celebrates Rolexs passion for the water world.The watch has a 40 mm case, making it a perfect size for any wrist, big or small. It is finished with an impeccable stainless steel and can come with several dial colors. It is considered one of the best diver Replica handbags in history not only due to its amazing technical features and endurance
Szybki kontakt
Tel. alarmowy22 847-35-35
Tel. alarmowy22 847-35-90

OCHRONA FIZYCZNA

Nieprzerwanie od kilkunastu lat świadczymy usługi ochrony w sposób rzetelny i profesjonalny. Doświadczenie nauczyło nas, że z uwagi na swój charakter, każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia do problemu ochrony. Typowe elementy ochrony fizycznej są wspierane rozbudowanymi systemami technicznymi, natomiast ilość stanowisk ochrony fizycznej jest dostosowana do specyfiki obiektu.

Zasadnicze zadania ochrony fizycznej obejmują:

 • obserwację osób i otoczenia
 • interwencję w stosunku do osób naruszających porządek i prawo
 • kontrolę ruchu osobowego, samochodowego i towarowego
 • utrzymanie porządku i spokoju w chronionym obiekcie
 • zapobieganie kradzieży i niszczeniu mienia
 • zapobieganie napadom i innym czynom przestępczym
 • zapobieganie pożarom i innym formom paraliżu działalności
 • zapobieganie podłożeniom materiałów żrących, wybuchowych, bądź mogących w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie zdrowia, lub życia
 • zapobieganie wypadkom na terenie obiektu

Zadania te ujmowane są w Planie Ochrony Obiektu i realizowane w oparciu o szczegółowe instrukcje ochrony poszczególnych posterunków oraz procedury interwencji w wypadku konkretnych zagrożeń (pożar, sabotaż, kradzież, włamanie, awarie, zamach).

Prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania i ochrony, nadzoruje Dyrektor Biura Ochrony Fizycznej.

Realizowany przez nas system zabezpieczenia i ochrony obiektów kontrolowany jest przez Inspektorów Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest główną osobą odpowiedzialną za utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Zleceniodawcy do spraw ochrony obiektu.

Ciągłość kierowania ochroną obiektu zachowana jest przez 24 godziny na dobę poprzez Kierowników Ochrony Obiektów. Jednocześnie wszystkie ochraniane przez nas obiekty są pod stałą kontrolą Dyspozytora w Centrum Operacyjnym oraz zmotoryzowanych patroli interwencyjnych.

Stawki cenowe za ochronę fizyczną uzależnione są od:

 • charakteru obiektu
 • zakresu obowiązków pracownika
 • kwalifikacji (posiadanie licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia)
 • wyposażenia pracownika